Datum

10.12.2022
Expired!

Čas

All Day

Turnaj o putovní Vánoční pohár – Prachatice

TJ Tatran Prachatice – oddíl juda
Turnaj o putovní Vánoční pohár
dorostenci, muži

Datum : sobota 10. prosince 2022

Poznámka :
TJ Tatran Prachatice – oddíl judo; www.judo-prachatice.cz
Sportovní hala TJ Tatran Prachatice ( na stadionu ), U Stadionu 764, parkování u
plaveckého bazénu nebo před hlavní branou areálu, GPS 49.0112197N, 14.0054978E)
Petr Růžička, Nádražní 228, Prachatice 383 01 tel.: 602 390 882
e-mail: judoprachatice@gmail.com
Václav Tomášek, tel.: 735 795 103
Dle delegace KJ JČSJu
Dle delegace KJ JČSJu
200,- Kč startovní lístek
8.30 – 9.30 hod vážení / 9.30 – 10.00 losování
10.00 hod zahájení zápasů
Při vážení bude 1 kg tolerance.
Do 8. prosince 2022 20:00 emailem (judoprachatice@gmail.com).
Přihlášky budou obsahovat jméno a ID z průkazu, přibližnou váhu.
Maximální kapacita turnaje 100 závodníků.
Turnaj proběhne dle platných pravidel judo, SŘJ a tohoto rozpisu
4 – skupinový systém s dvojitou repasáží (dle EJu )
Bude-li v jedné váhové kategorii méně jak 6 závodníků
min. však 3 závodníci, budou bojovat každý s každým
Budou-li v jedné váhové kategorii pouze 2 závodníci,
budou bojovat každý s každým a vítěz bude určen systémem na 2 vítězné zápasy.
Dorostenci U18 (2005-2007) – váhové kategorie 60, 73, 81, 81 kg
Muži, junioři (2006-starší) – váhové kategorie 66, 81 – soutěž o putovní Vánoční pohár, 81 kg
Jednotlivci: první tři v každé váhové kategorii obdrží diplom a medaili. – 81 kg muži – putovní Vánoční
pohár
Odměny : 1.místo 1000,–Kč
2.místo 500,–Kč
3.místo 300,–Kč
Po dobu celého turnaje bude zajištěna lékařská služba
Po dobu celého turnaje bude zajištěn bufet
Soutěž proběhne na 2 tatami
Prohlášení : Přihlášení do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další
organizační pracovníci) souhlas se:
‒ zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s
účastí na soutěži, v tisku nebo v elektronických médiích (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů)
Účastníci soutěže svým přihlášením berou na vědomí že:
‒ soutěže se účastní na vlastní nebezpečí
‒ je jejich poviností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními
pravidly soutěže, a to zejména s tím, že účast na soutěži může být fyzicky náročná.
Dále se zavazují respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele soutěže, respektive osob
pořadatelem pověřených k organizaci soutěže.
‒ ČSJu nebo pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví či majetku účastníka
akce nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným.
‒ veškeré aktivity a jednání na v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze podřadit pod
účast na soutěži, jsou soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese
ČSJu ani pořadatel žádnou odpovědnost.