Datum

18 - 19.03.2023
Expired!

Čas

All Day

Český pohár OSTRAVA

Informace: www.ostravajudoopen.com
OSTRAVA JUDO OPEN
Český pohár (edit 18.1.2023 – trenérská výzva)
U14, U16, U18, U23
A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel: 1. Judo club Baník Ostrava, z. s.
2. Datum: 18. 3. – 19. 3. 2023
3. Místo konání: VÍTKOVICE Aréna a.s., Atletická hala, Starobělská 1392/74, Ostrava – Zábřeh
4. Ředitel soutěže: Martin Pavlica, tel: 776 587 711, email: martinpavlica@1jcbo.cz
5. Sportovní ředitel: Mgr. Daniel Navrátil
6. Hlavní rozhodčí: Deleguje KR ČSJu
7. Přihlášky: Elektronicky od 13. 3. do 15. 03. 2023 do 23:00 hodin. Nepřihlášení závodníci
nemohou startovat.
8. Úhrada: Pořadatel hradí náhrady delegovaným funkcionářům. Závodníci startují na vlastní
náklady.
9. Startovné: 500,- Kč
B. Technická ustanovení:
10. Předpis: Soutěž proběhne dle platných pravidel juda, SŘJ, RMS 2023 a tohoto rozpisu
11. Startují: Starší žáci a žákyně: U14 ročník narození 2010 – 2011
Mladší dorostenci a dorostenky: U16 ročník narození 2008 – 2009
Dorostenci a dorostenky: U18 ročník narození 2006 – 2007
Muži a ženy do 23 let : U23 ročník narození 2001 – 2005
12. Hmotnostní kategorie:
Starší žákyně: WU14 -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, 70 kg
Starší žáci: MU14 -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, 73 kg
Mladší dorostenky WU16 -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, 78 kg
Mladší dorostenci MU16 -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, 81 kg
Dorostenky: WU18 -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, 70 kg
Dorostenci: MU18 -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, 90 kg
Ženy do 23 let: WU23 -48, -52, -57, -63, -70, -78, 78 kg
Muži do 23 let: MU23 -60, -66, -73, -81, -90, -100, 100 kg
13. Podmínky účasti: Dle platného SŘJ a Rozpisu mistrovských a kvalifikačních soutěží 2023 (min. 5 KYU
a platná Ev. karta ČSJu).
14. Ceny: Závodníci, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží medaili a vítězové
pohár.
15. Časový pořad:
Pátek – 17. 3. 2023
Prezentace, vážení U14, U18: 19:00 – 20:00 v místě konání soutěže
Další vážní místa: Brno – STAREZ Aréna Vodova, Vodova 108, 612 00 Brno-Královo Pole
19:00 – 20:00 hod. Plzeň – Sportovní hala, Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň
2
Hradec Králové – Sokol Hradec Králové, Eliščino náb. 777, Hradec Králové
Olomouc – tělocvična FZŠ Terera, Tererovo nám. 4, Olomouc
Pardubice – JUDOKLUB Pardubice z.s., Jana Palacha 324/15, Pardubice
Závodníci zvážení v den před soutěží budou zařazeni do hmotnostní kategorie (dále HK), která odpovídá jejich HK při vážení.
Losování U14, U18: 22:00 v místě konání soutěže
——————————————————————————————————-
Sobota – 18. 3. 2023
Startují starší žáci a žákyně, dorostenci a dorostenky!
Prezentace, vážení U14 8:00 – 9:00 Vážení bez možnosti změny nahlášené váhové kategorie!
(v případě nedodržení nahlášené váhy nebude umožněn start a startovné propadá)
Zahájení soutěže U14 10:00
Prezentace, vážení U18 12:00 – 12:30 Vážení bez možnosti změny nahlášené váhové kategorie!
(v případě nedodržení nahlášené váhy nebude umožněn start a startovné propadá)
Zahájení soutěže U18 po ukončení U14
Prezentace vážení U16, U23: 19:00 – 20:00 v místě konání soutěže
Další vážní místa: Brno – STAREZ Aréna Vodova, Vodova 108, 612 00 Brno-Královo Pole
19:00 – 20:00 hod. Plzeň – Sportovní hala, Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň
Hradec Králové – Sokol Hradec Králové, Eliščino náb. 777, Hradec Králové
Olomouc – tělocvična FZŠ Terera, Tererovo nám. 4, Olomouc
Pardubice – JUDOKLUB Pardubice z.s., Jana Palacha 324/15, Pardubice
Závodníci zvážení v den před soutěží budou zařazeni do hmotnostní kategorie (dále HK), která odpovídá jejich HK při vážení.
Losování U16, U23 22:00 v místě konání soutěže
——————————————————————————————————-
Neděle – 19. 3. 2023
Startují mladší dorostenci, mladší dorostenky, muži a ženy do 23 let.
Prezentace, vážení U16 8:00 – 9:00 Vážení bez možnosti změny nahlášené váhové kategorie!
(v případě nedodržení nahlášené váhy nebude umožněn start a startovné propadá)
Zahájení soutěže U16, 10:00
Prezentace, vážení U23 12:00 – 12:30 Vážení bez možnosti změny nahlášené váhové kategorie!
(v případě nedodržení nahlášené váhy nebude umožněn start a startovné propadá)
Zahájení soutěže U23 po ukončení U16
——————————————————————————————————-
16. Úhrada startovného:
Nejpozději do čtvrtka 16. 3. 2023 musí každý klub jednotně uhradit startovné za své přihlášené závodníky,
převodem na bankovní účet pořadatele. ČÚ: 1659796339/0800.
Při platbě se musí vyplnit variabilní symbol, kterým bude IČO klubu nebo organizace. Do zprávy pro příjemce
se musí uvést název klubu a počet přihlášených závodníků na turnaj.
Startovné je příjmem pořadatele soutěže.
17. Odhlášení závodníků:
Po vypršení termínu uzávěrky přihlášek v Centrální evidenci – středa 15. 3. 2023 do 23:00 hod. – již není možné
závodníka odhlásit. Startovné za později odhlášené závodníky se nevrací a propadá pořadateli.
3
Nejpozději ve čtvrtek 16. 3. 2023 do 20:00 hodin je možné provést výměnu přihlášeného závodníka za jiného
z téhož klubu. Počet startujících závodníků daného klubu již musí zůstat zachován. Žádost o výměnu
závodníka ve startovní listině je nutné zaslat písemně na mail: navratil@czechjudo.cz. Rozhodující je čas
odeslání emailu.
18. Ubytování:
Odkazy na adrese: www.ostravajudoopen.com
19. Poznámky: Možnost nasazení závodníků pro losování je vyhrazena trenérům jednotlivých reprezentačních
družstev.
Trenérská výzva: do „coach boxu“ bude vpuštěn pouze trenér s platnou Evidenční kartou viditelně zavěšenou
na šňůrce na krku! Na Evidenční kartě musí být uvedena trenérská třída. Vytištění karty je odpovědností
trenéra, pořadatel karty nezajišťuje!
20. Kimona:
Kimona podléhají aktuálně platným pravidlům juda, dále podléhají schváleným rozměrům.
Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem s tzv. „Backnumbers“, musí být jméno uvedené na backnumbers
shodné s příjmením nastoupivšího závodníka. V případě, že nejsou jména shodná, bude závodník rozhodčím
vyzván k výměně kimona. V případě, že tak neučiní ve stanoveném čase, bude diskvalifikován pro nevyhovující
závodní úbor. Závodník není vyloučen z celé soutěže a může v soutěži pokračovat.
První čtený závodník musí nastoupit k utkání v bílém kimonu. Druhý čtený závodník může nastoupit i v mod