Datum

13.11.2022
Expired!

Čas

All Day

Blatná – závody mláďat a dorostu

Oddíl judo, TJ Sokol a DDM Blatná
pořádá
Podzimní turnaj
Mláďat U9 a U11 a dorostenců a dorostenek
Všeobecná ustanovení:
Datum konání: neděle 13. 11. 2022
Místo konání: budova Sokolovny TJ Blatná, Kalinovo náměstí 580, Blatná
Ředitel soutěže: Ing. Lukáš Kocourek, tel.: 607 126 036, e-mail: lukas.kocourek@centrum.cz
Hlavní rozhodčí: Jan Porod, tel. 728 118 974, e-mail: janporod@centrum.cz
Rozhodčí: dle delegace Komise rozhodčích KSJu JK
Kapacita: omezená na 120 závodníků
Přihlášky: přihlášení na e-mail ředitele turnaje do 11. 11. 2022 do 15:00
Informace: u ředitele turnaje
Technická ustanovení:
Podmínky soutěže: soutěží se podle platných pravidel juda, soutěž. řádu a tohoto rozpisu
Podmínky startu: licence na rok 2022
Startující: mláďata (U9) rok nar. 2014-2015
mláďata (U11) rok nar. 2012-2013
dorostenci a dorostenky (U18) rok nar. 2005-2007
Časový program: 8:30 – 9:00 vážení a prezentace všech kategorií
9:00 – 9:45 losování
9:45 zahájení soutěže U9 a U11
11:45 – 12:15 vážení dorostenců a dorostenek
soutěž dorostenců a dorostenek začne po skončení soutěže mláďat
Ihned po skončení turnaje dorostu proběhne pro tuto kategorii řízené randori
Startovné: 150 Kč – za přihlášené závodníky
250 Kč – za nepřihlášené závodníky (pouze v případě volné kapacity)
Ceny: Závodníci na prvních třech místech obdrží medaili.
Poznámka: soutěž proběhne na 2 tatami; občerstvení bude zajištěno; uvnitř nutné přezůvky
– 2 –
Ostatní ustanovení:
Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další organizační
pracovníci) souhlas se:
• zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění pro identifikaci sportovců a
ostatních účastníků při soutěži. ČSJu a pořadatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými
právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro
naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se
údaje týkají
• zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí na soutěži v tisku
nebo v elektronických médiích
Účastníci soutěže svým přihlášením berou na vědomí, že:
• se soutěže účastní na vlastní nebezpečí
• je jejich povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly soutěže, a to
zejména s tím, že účast na soutěži může být fyzicky náročná. Dále se zavazuje respektovat a uposlechnout
všech pokynů pořadatele soutěže, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci soutěže.
• ČSJu nebo pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce, který
bude jednat v rozporu s výše uvedeným
• veškeré aktivity a jednání v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na soutěži,
jsou jeho soukromou záležitostí. Za takovéto jednání a jeho případné následky nenese ČSJu ani pořadatel
žádnou odpvědnost.
V Blatné dne 18. 9. 2022 Za TJ Sokol Blatná
Lukáš Kocourek
za STK KSJu schválil:26.09.2022
Milan Malý